W StoryVisio tworzymy infografiki.

Mamy potrzebne kompetencje i lubimy naszą pracę.

serce

 
 
 
 

Oferta

Praca nad infografiką to trzyetapowy proces. Dlatego proponujemy trzy komplementarne usługi, które tworzą całość i jednocześnie dają możliwość korzystania z każdej z nich niezależnie. Dowolną konfigurację można elastycznie dopasować do indywidualnych potrzeb.

 

Praca z danymi

Dane – dokumenty, statystyki, zdjęcia, idee, relacje – to materiały, które są podstawą do stworzenia infografiki. Praca z danymi to analiza i przetwarzanie, a czasem dodatkowy research lub nawet przeprowadzenie potrzebnych badań. W efekcie powstaje koncepcja komunikacyjna, a na jej podstawie szczegółowy scenariusz infografiki.

Wizualizacja danych

Infografika to graficzna wizualizacja danych, struktur, procesów i relacji między nimi. Jej zadaniem jest szybkie i przejrzyste zaprezentowanie informacji. Dlatego dbamy o to, by nasze rozwiązania graficzne miały prostą i czytelną formę, uporządkowaną strukturę informacji i minimum słów przy zachowaniu maksimum treści.

Dystrybucja i promocja

Stworzenie infografiki, to jeszcze nie koniec naszej pracy. Ponieważ funkcjonujemy w grupie firm, możemy zaproponować także wsparcie w stworzeniu oraz wdrożeniu strategii dystrybucji i promocji, tak aby maksymalnie wykorzystać potencjał infografiki.

 

Pozyskiwanie danych

 
 

Research

Zbieranie lub uzupełnianie danych wg. wytycznych ze źródeł ogólnodostępnych

Badania

Przeprowadzenie badań ilościowych lub jakościowych w oparciu o ustalone kwestionariusze

BigData

Przetwarzanie masywnych zbiorów danych za pomocą narzędzi programistycznych

 
 

wycena indywidualna

napisz do nas
StoryVisio
kontakt@storyvisio.pl

 
 

Praca z danymi

 
 

Analiza i przetwa-rzanie

Proces, którego istota zawiera się w 3 krokach: wybrać, zaokrąglić, zorganizować

Koncepcja infografiki

Wstępna propozycja infografiki, w której określamy jej zawartość merytoryczną, formę oraz styl i pomysł graficzny

Scenariusz

Szczegółowo rozpisane moduły infografiki, które prezentują historię zawartą w danych, dowody liczbowe oraz efekt „łał”

 
 
 
 

do 5 str.
dokumentów
do analizy

600 zł
3 dni robocze

do 10 str.
dokumentów
do analizy

1200 zł
5 dni roboczych

do 20 str.
dokumentów
do analizy

2000 zł
10 dni roboczych

 
 

Wizualizacja danych

 

Infografika
informacyjna

Graficzna wizualizacja informacji i danych liczbowych

Infografika
korporacyjna

Atrakcyjna forma komunikacji historii marki, jej struktury, osiągnięć i oferty

Infografika
edukacyjna

Efektywne narzędzie obrazowania procesów, innowacyjnych usług i produktów

Badania

Prezentacja wyników badań, wniosków i rekomendacji

Mapy

Plany, schematy, sieci wizualizują przestrzeń i ruch, porządkują organizację idei i przedsięwzięć

 

Infografika modułowa

 
 

Najbardziej popularną formą prezentacji danych jest infografika modułowa, w której informacje pogrupowane są w niewielkie i łatwe do odczytania jednostki – moduły informacyjne. Moduły mogą zawierać piktogramy, wykresy, mapki, małe schematy lub diagramy oraz opisy tekstowe. Ułożone kolejno jeden po drugim tworzą logiczną całość przekazu infograficznego.

3 moduły informacyjne:
900 zł / 3 dni robocze

6 modułów informacyjnych:
1800 zł / 5 dni roboczych

10 modułów informacyjnych:
3000 zł / 8 dni roboczych

 
 
Inne formy edycji infografiki:
 
 

diagram
schemat

prezentacja (plansze)

plakat, plansza
ulotka

folder

 
 

pojedyncze slajdy do mediów

mapa
kartografika

infografika interaktywna

infografika animowana

 
 

wycena indywiualna

napisz do nas
StoryVisio
kontakt@storyvisio.pl

 
 

Dystrybucja i promocja

 
 

Strategia

Szczegółowa strategia, przygotowanie materiałów do dystrybucji i promocj

Social Media

Zarządzanie kanałami social media

Internet

Reklama w internecie

 
 

wycena indywidualna

napisz do nas
StoryVisio
kontakt@storyvisio.pl

 
 

Portfolio

Zadaniem infografiki jest przekazywanie danych, wyjaśnianie idei, uświadamianie i informowanie w sposób łatwo przyswajalny i wizualnie atrakcyjny.